Loading...

Giải thể Doanh nghiệp là gì?

     Giải thể Doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một Doanh nghiệp theo ý chí của Doanh nghiệp hoặc của các cơ quan có thẩm quyền (Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014). Tại bài viết này, dịch vụ kế toán Sài gòn ACS chỉ đề cập đến trình tự thủ tục giải thể Doanh nghiệp theo ý chí của Doanh nghiệp, đang hoạt động đúng luật. Vậy, thủ tục giải thể Doanh nghiệp bao gồm những công việc gì?
 

Thủ tục giải thể Doanh nghiệp

     Hiện tại với quy trình liên thông một cửa, khi thành lập Doanh nghiệp, sở KHĐT là nơi cấp phép và cơ quan Thuế là đơn vị hậu kiểm mọi hoạt động của Doanh nghiệp, Và đối với thủ tục giải thể Công ty cũng vậy, thủ tục giải thể với cơ quan Thuế là việc cần làm đầu tiên để cơ quan Thuế có thể kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của Công ty bạn. Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể Công ty với cơ quan thuế, xem như bạn đã đi được 95% chặng đường. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế là gì?

 

Trình tự thủ tục giải thể Doanh nghiệp

     Về nguyên tắc, khi giải thể Doanh nghiệp phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của Doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể Doanh nghiệp sẽ như sau:

1. Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại Doanh nghiệp

2. Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà Nước

3. Các khoản nợ còn lại.

     Và với hầu hết các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản nợ lương đối với người lao động và các khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình kinh doanh thường được xác định rõ ràng và đầy đủ. Đa số đã được thanh toán khi Doanh nghiệp làm thủ tục xin giải thể công ty. Và phần nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà Nước chỉ được xác định khi cơ quan Thuế tiến hành thanh, kiểm tra hồ sơ kế toán – thuế khi Doanh nghiệp bạn tiến hành thủ tục giải thể Doanh nghiệp đối với cơ quan thuế. Vậy thủ tục xin giải thể Doanh nghiệp đối với cơ quan thuế sẽ tiến hành như thế nào?

Mục lục:

Bước 1 - Nộp hồ sơ xin giải thể Doanh nghiệp cho cơ quan Thuế

Bước 2 - Thủ tục giải thể Doanh nghiệp đối với cơ quan Thuế sau khi nhận thông báo 

      Sài Gòn ACS sẽ gởi đến các bạn trình tự thủ tục xin giải thể Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Thuế, bạn cần chuẩn bị:
1. Quyết định giải thể doanh nghiệp (In 2 bản)
Nội dung cơ bản của quyết định giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm:
1.1 Quyết định giải thể Doanh nghiệp
1.2 Lý do giải thể
1.3 Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết
1.4 Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ
1.5 Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
1.6 Việc thanh lý tài sản
1.7 Người thực hiện thủ tục giải thể (đại diện pháp luật)
2.Thông báo giải thể doanh nghiệp (In 2 bản)
Nội dung cơ bản của thông báo giải thể Doanh nghiệp bao gồm những thông tin sau:
2.1 Thông tin Doanh nghiệp
2.2 Dựa vào quyết định giải thể số…
2.3 Lý do giải thể
2.4 Cam kết thanh toán các khoản nợ phát sinh…
 
3. Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (In 2 bản)
Chỉ áp dụng khi bạn làm thủ tục giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (biên bản họp hội đồng thành viên) hoặc thủ tục giải thể Công ty cổ phần (biên bản họp đại hội đồng cổ đông). Đối với việc giải thể công ty TNHH MTV thì không cần biên bản họp.
 
4. Giấy ủy quyền làm thủ tục giải thể
Nếu đại diện pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp tiến hành thủ tục giải thể Doanh nghiệp tại cơ quan Thuế thì phải có giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.
 
     Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin giải thể Doanh nghiệp như nêu trên, bạn mang đến nộp tại bộ phận 1 cửa của cục/chi cục thuế đang quản lý Doang nghiệp của bạn và chờ kế quả trả lời từ cục/chi cục thuế. Chậm nhất 7 ngày, cục/chi cục thuế sẽ có thông báo xác nhận về việc bạn đã nộp hồ sơ, và trong nội dung thông báo này, sẽ có các yêu cầu cụ thể để bạn tiếp tục chuẩn bị hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế. Vậy bộ hồ sơ giải thể bạn cần chuẩn bị tiếp theo là gì?
 
        Bộ hồ sơ giải thể bạn cần chuẩn bị tiếp theo cơ bản sẽ bao gồm những hồ sơ sau:
1. Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp
2. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu.
Hoặc
Văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này;
3. Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể.
Hoặc
Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn.
5. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
6. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
7. Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.
 
Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể tại cơ quan Thuế
       Sau khi bạn đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ đã được liệt kê bên trên, thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể Doanh nghiệp là ngày thứ bốn mươi lăm (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Vào lúc này, công việc của bạn là chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan Thuế.

      Nếu công ty bạn không xảy ra sai sót dẫn đến việc vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế thì cơ quan Thuế sẽ cung cấp 1 phiếu hoàn tất nghĩa vụ thuế. Và bạn chỉ cần cầm hồ sơ này để nộp lên Sở Kế hoạch & Đầu tư để trả giấy phép kinh doanh cùng con dấu là hoàn tất việc giải thể Doanh nghiệp.

    Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục và hồ sơ giải thể công ty với cơ quan Thuế. Nếu còn điểm nào chưa rõ, hãy liên hệ ngay với Saigon
ACS để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ tốt nhất

Loading...
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.