Loading...

Hiện nay sự phát triển kinh tế ngày một tăng lên, cùng với nhu cầu thành lập các loại hình doanh nghiệp mới. Thì nhiều công ty hiện đang hoạt động thường hướng đến mở rộng công ty bằng việc thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, cùng địa điểm kinh doanh. Để phục vụ quá trình kinh doanh của mình, nâng cao lợi nhuận và tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn. 
 

Về thủ tục thành lập của các loại hình này thì mỗi loại sẽ có những đặc thù và phương pháp thực hiện khác nhau. Tuy nhiên, dù là loại hình nào thì cũng phải tuân thủ đúng các bước thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành.
 

Khái niệm cần phân biệt rõ về chi nhánh – Văn phòng đại diện – địa điểm kinh doanh.

 
  1. Chi nhánh :
 

Là một đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, có ngành nghề kinh doanh giống (đúng) với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chức năng chính là thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, trong đó có chức năng ủy quyền.
 

  1. Văn phòng đại diện :
 

Chiếu theo luật doanh nghiệp khoản 2 điều 45, văn phòng đại diện là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
 

Một doanh nghiệp có thể lập nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện mà không bị giới hạn việc thành lập. Chỉ tùy theo địa giới hành chính của địa phương mà doanh nghiệp định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
 

  1. Địa điểm kinh doanh :
 

Được định nghĩa là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Theo luật doanh nghiệp 2014 thì địa điểm kinh doanh được cấp bởi một giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng song song với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thay cho luật trước đây là chỉ được cấp trong 1 nội dung của đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

  • Quyền lợi:

+ Có con dấu riêng mang tên chi nhánh.
 

+ Được thực hiện các giao dịch mua bán, cũng như các hoạt động thương mại theo luật định.
 

+ Thực hiện các phương thức thuê trụ sở, cùng các vật dụng phục vụ hoạt động của chi nhánh.
 

+ Có quyền tự thực hiện các hợp đồng, ký kết...theo quy định của luật hiện hành.
 

+ Được phép mở tài khoản ngân hàng, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của luật doanh nghiệp.
 

+ Được nhận đầy đủ mọi quyền lợi theo luật định.

  • Nghĩa vụ 

+ Thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo luật định.
 

+ Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.
 

+ Thực hiện báo cáo hoạt động của chi nhánh theo quy định của pháp luật trong nước.
 

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được ghi trong luật định về quyền và nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp.
 

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện.
 

  1. Quyền lợi :
 

+ Được hưởng mọi quyền lợi được ghi trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 

+ Được thực hiện mọi hoạt động thuê trụ sở, cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của văn phòng đại diện.
 

+ Được phép tuyển dụng nhân sự theo quy định của pháp luật.
 

+ Có con dấu riêng mang tên văn phòng đại diện.
 

+ Được mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

  • Nghĩa vụ

+ Được thực hiện các hoạt động thương mại nhưng phải đúng luật quy định.
 

+ Tất cả các hoạt động sinh lợi trực tiếp đều không được thực hiện tại lãnh thổ Việt Nam.
 

+ Trừ các điều khoản 2, 3, 4 điều 17 nằm trong luật doanh nghiệp, thì văn phòng đại diện không được phép giao kết hợp đồng, sửa đổi hợp đồng, cũng như bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài.
 

+ Thực hiện các thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 

+ Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện thường xuyên, đúng lịch theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được ghi rõ trong giấy phép đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện.
 

Hồ sơ và thủ tục thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD

 
 

Nhìn chung đây là 3 hình thức mở rộng doanh nghiệp khác nhau nhưng về thủ tục thành lập thì đều có những bước cơ bản giống nhau.
 

  1. Hồ sơ thành lập 
 

Công ty khi đã quyết định thành lập thêm CN – VPĐD – ĐĐKD thì phải tham khảo và thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ thành lập.
 

+ Sử dụng biểu mẫu chuẩn để thông báo thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD của doanh nghiệp.
 

+ Phải có giấy quyết định của các cấp lãnh đạo trong công ty về việc thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD của doanh nghiệp. Cụ thể, đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hội đồng thành viên có quyền quyết định. Công ty TNHH 1 thành viên thì chủ tịch công ty đứng quyền quyết định. Đối với công ty cổ phần thì lại là hội đồng quản trị toàn quyền quyết định. Công ty hợp danh thì lấy ý kiến của các thành viên hợp danh.
 

+ Biên bản họp kèm theo về việc thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD mới.
 

+ Các quyết định chức vụ, bổ nhiệm vị trí người đứng đầu tại CN – VPĐD – ĐĐKD mới.
 

+ Nộp kèm theo CMND/ hộ chiếu (còn hạn) của người đứng đầu CN – VPĐD – ĐĐKD.
 

+ Đối với nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì trong hồ sơ thành lập chi nhánh kinh doanh cần phải có chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh. Hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 

+ Các giấy tờ, chứng từ liên quan đến điều lệ của công ty.
 

+ Bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 

  1. Trình tự thủ tục thành lập.
 

+ Sau khi hoàn tất các giấy tờ của hồ sơ thì các doanh nghiệp của người đại diện để nộp bộ hồ sơ đã hoàn thành lên sở kế hoạch và đầu tư.
 

+ Có thể nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 

+ Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, thành phố thì sẽ nhận được 1 giấy biên nhận tại bộ phận 1 cửa. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì bên phòng đăng ký sẽ trả lại và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, sửa lại.
 

 Với hồ sơ đủ điều kiện được duyệt thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, nhập thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số CN – VPĐD – ĐĐKD. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chi hoạt động CN – VPĐD – ĐĐKD cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CN – VPĐD – ĐĐKD theo giấy hẹn.
 

+ Còn nếu doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua cổng trực tuyến mà không sử dụng chữ ký số công cộng thì khi đến phòng đăng ký kinh doanh để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giấy hẹn. Doanh nghiệp phải mang theo một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cùng giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 

+ Trong trường hợp CN – VPĐD – ĐĐKD được đặt tại tỉnh, thành phố khác với trụ sở chính thì kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong 7 ngày. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới phòng đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 

Những sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh cần biết.

 
 


+ Hoạt động kinh doanh : chi nhánh được đăng ký tất cả các ngành nghề theo công ty. Địa điểm kinh doanh thì chỉ được đăng ký một số ngành nghề được đăng ký.

 

+ Con dấu và giấy phép hoạt động : Địa điểm kinh doanh không có con dấu riêng, chỉ có giấy chứng nhận hoạt động riêng. Chi nhánh có đầy đủ cả hai.
 

+ Đặt tên : chi nhánh phải đặt theo tên công ty và thêm cụm từ “chi nhánh”...Nhưng địa điểm kinh doanh thì không có sự bắt buộc.
 

+ Chi nhánh được phép ký hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn. Địa điểm kinh doanh thì không có quyền lợi đó.
 

+ Chi nhánh có mã số thuế riêng, có nghĩa vụ kê khai thuế theo mã số thuế trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng.
 

+ Chi nhánh phải thực hiện nộp các loại thuế theo quy định. Nhưng địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài.
 

+ Thủ tục thành lập của chi nhánh phức tạp hơn so với địa điểm kinh doanh.
 

Vì sao nên chọn thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD tại Sài Gòn ACS ?

 

+ Với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty, thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD. Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và tin tưởng nhất.
 

+ Chúng tôi biết lắng nghe và thấu hiểu những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập. Nên sẽ hỗ trợ và đưa ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. 
 

+ Với sự dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Sài Gòn ACS sẽ là giải pháp tốt nhất để các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí một cách tối đa, và giảm thiểu sự lãng phí thời gian cho những khó khăn khi tự thành lập CN – VPĐD – ĐĐKD.
 

+ Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn ngành nghề, vốn điều lệ, loại hình kinh doanh, tên công ty...hoàn thiện từ A – Z các thủ tục thành lập. Ngay cả việc trả kết quả cũng sẽ được đưa đến tận tay của quý khách hàng tại địa điểm mà quý khách hàng mong muốn.

 


Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ tốt nhất

Loading...
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.