Loading...

Một trong những loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay đó chính là hình thức công ty cổ phần. Đây là một loại hình công ty có tư cách pháp nhân độc lập. Vốn công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần, và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư khi cần. Do đó về khía cạnh tài chính loại hình công ty này khá linh hoạt, có khả năng huy động vốn nhanh. Về hình thức thủ tục thành lập công ty cổ phần hiện nay cũng rất cụ thể, rõ ràng. Nên rất nhiều doanh nhân trẻ, cũng như những bạn muốn lập nghiệp đều luôn tìm đến loại hình công ty này.
 


1. Khái niệm chung về công ty cổ phần.


Trước khi bắt đầu một công việc gì thì điều đầu tiên chúng ta cần có cái nhìn bao quát chung về công việc đó. Công ty cổ phần là một khái niệm không còn quá xa lạ với bất kì người nào trong mỗi chúng ta. Theo khoản 1 điều 110 của Luật Doanh nghiệp 68/2014 thì công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó : 

 

+ Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau, những phần này được gọi là cổ phần.
 

+ Cổ đông công ty có thể là một các nhân, tổ chức, số lượng tối thiểu phải có 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.
 

+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.
 

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

+ Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

 

2. Đặc điểm công ty cổ phần


 

Cổ đông công ty : Luật doanh nghiệp hiện nay chỉ giới hạn về số lượng cổ đông tối thiểu của một công ty cổ phần là từ 3 người trở nên. Nhưng không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Và mỗi thành viên được gọi là cổ đông thì đều phải nắm giữ tối thiểu một cổ phần trong công ty.
 

 Vốn điều lệ của công ty : Vốn điều lệ của công ty phải được chia thành những phần nhỏ gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá, và có thể được phản ánh trong cổ phiếu. Việc mua cổ phần chính là để góp vốn vào công ty cổ phần. Công ty còn có thể huy động vốn bằng các hình thức phát hành chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu...theo quy định của pháp luật.
 

 Tư cách pháp nhân : Công ty sau khi được thành lập và đi vào hoạt động theo đúng luật định sẽ có tư cách pháp nhân theo đúng luật doanh nghiệp. Có quyền sở hữu tài sản riêng, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các vấn đề pháp lý của công ty một cách độc lập.
 

 Chế độ chịu trách nhiệm : Công ty phải chịu trách nhiệm độc lập về các nghĩa vụ tài sản bằng toàn bộ tài sản của công ty. Cổ đông là người chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty. 


 

3. Cơ cấu công ty cổ phần 


 

Cơ cấu của một công ty cổ phần thường được chia theo nhiều cấp bậc khác nhau, theo đúng quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Bao gồm các ban chính sau :

 

Đại hội đồng cổ đông 


 

Đây chính là tất cả cổ đông của công ty, bao gồm cả cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi...Và là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Người đại diện chính là người được các cổ đông lựa chọn, bỏ phiếu tín nhiệm.
 

Hội đồng quản trị 

 

Đây là cơ quan có toàn quyền quản lý công ty, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Trừ những điều khoản quy định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
 

Số lượng người tham gia hội đồng quản trị phải từ 3 người và không quá 11 người, số lượng này cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của công ty. 

 

Tổng giám đốc và giám đốc công ty 

 

Đây là các chức danh được hội đồng quản trị bầu ra. Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị cũng như chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về các vấn đề của công ty thuộc phận sự được giao. Có nhiều công ty có quy định chủ tịch hội đồng quản trị là người chịu mọi trách nhiệm pháp lý và là đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Ban kiểm soát  

 

Bộ phận này được thành lập khi công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân, tổ chức có sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty. Thành viên có từ 3 – 5 người, trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp, và làm việc trực tiếp tại công ty.


 

4. Thủ tục thành lập công ty cổ phần
Sau khi đã hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến loại hình công ty cổ phần thì quý khách hàng nên tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào. Hiện nay theo luật mới nhất của luật doanh nghiệp thì thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm những bước sau :


 

Bước 1 : Tìm hiểu thông tin và chuẩn bị hồ sơ


 

Trong bước này có những thông tin và vấn đề quan trọng mà quý khách hàng cần lưu ý sau đây :
 

+ Tên công ty : Nên chọn một cái tên có ý nghĩa đầy đủ, chính xác, dễ nhớ, ấn tượng...tùy theo mục đích sử dụng riêng. Nhưng tránh trùng lặp với các tên đã được đăng ký độc quyền, hay thuộc nội dung không được sử dụng.
 

+ Ngành nghề kinh doanh : Đối với mục này thì quý vị nên tham khảo những danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hay các ngành nghề bị cấm kinh doanh hiện nay...để có thể đăng ký ngành nghề của mình một cách thuận lợi.
 

+ Địa chỉ trụ sở công ty : Về quy định nếu trụ sở được đặt ở nhà riêng thì không cần cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và không được đăng ký trụ sở công ty ở chung cư, nhà tập thể...
 

+ Vốn điều lệ : Đối với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có mức vốn điều lệ khác nhau. Đây là thông tin mà doanh nghiệp nên quan tâm nhất vì khi đăng ký thường liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài sản của các cổ đông
.

+ Thông tin cổ đông : Yêu cầu tối thiểu 3 cổ đông, và không giới hạn số cổ đông tối đa.
 

Bước 2 : Nộp hồ sơ trực tuyến

 

Hiện nay để thuận tiện cho các doanh nghiệp trẻ, và giảm bớt các thủ tục hành chính thì quý khách hàng có thể nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần trực tuyến (Online): 
 

+ Tra cứu và nộp hồ sơ trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc này được thực hiện bởi người đứng đầu đại diện pháp lý cho doanh nghiệp. Hay các công ty luật, người được ủy quyền cũng có thể thực hiện.
 

+ Nhận thông báo đã tiếp nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh, và phiếu hẹn nhận kết quả qua email.
 

+ Thời gian thụ lý hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến doanh nghiệp qua email là 3 ngày.
 

Bước 3 : Nộp hồ sơ trực tiếp và nộp phí, lệ phí

 

+ Sau khi nhận thông báo hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ. Thì người đại diện pháp lý của công ty sẽ nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh. Và nộp các lệ phí theo quy định, và đăng ký hình thức nhận kết quả.
 

+ Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ bản cứng, kiểm tra, thông báo việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, mã số dự kiến qua email.
 

Bước 4 : Khắc dấu pháp nhân và công bố mẫu con dấu.

 

Hiện nay theo quy định của luật hiện hành thì các doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin : Tên doanh nghiệp, và mã số doanh nghiệp.
 

Sau khi khắc dấu xong doanh nghiệp phải công bố mẫu dấu mới được sử dụng. Lưu ý, con dấu doanh nghiệp không trùng hoặc gây nhầm lẫn với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 

Lời kết 
 

Trên đây là những vấn đề cơ bản về pháp lý và thủ tục thành lập công ty cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay rắc rối nào liên quan đến việc thành lập công ty cổ phần thì quý vị có thể nhờ sự trợ giúp của Sài Gòn ASC. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, và nhiều dịch vụ ngành nghề khác. Chúng tôi đảm bảo sẽ luôn giúp quý khách hàng có những khởi đầu thuận lợi và thành công. 


Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ tốt nhất

Loading...
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.