Loading...

Bên cạnh các loại hình công ty như công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên...thì hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên cũng đang là loại hình công ty phổ biến ở nước ta. Hình thức hoạt động của những công ty này khá gọn gàng và đơn giản. Thủ tục thành lập cũng không có quá nhiều khó khăn, phức tạp. Và cũng có các bước, cùng các quy trình thủ tục riêng được quy định theo luật doanh nghiệp chung.
 

Công ty TNHH 1 thành viên là gì ?

 

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì Công ty TNHH 1 thành viên được hiểu là :
 

+ Một doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức đứng lên chịu trách nhiệm làm chủ sở hữu của công công.
 

+ Người làm chủ sở hữu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
 

Đặc điểm của công ty Công ty TNHH một thành viên

 

Về thành viên

 

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một cá nhân hay một doanh nghiệp làm chủ sở hữu. Chịu trách nhiệm nắm quyền điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty. Và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của luật định.
 

Về vốn điều lệ

 

Tổng tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký đó được coi là vốn điều lệ của công ty Công ty TNHH 1 thành viên.
 

Đối với nghĩa vụ người chủ sở hữu thì sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 90 ngày phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký.
 

Trong công ty sẽ không có sự liên kết hay huy động vốn theo hình thức các thành viên như nhiều loại hình doanh nghiệp khác.
 

Về chuyển nhượng vốn

 

Công ty TNHH 1 thành viên có quyền chuyển nhượng vốn một phần hoặc toàn bộ cho các cá nhân tổ chức khác nếu người chủ sở hữu có mong muốn thực hiện. Sau khi chuyển nhượng thì công ty phải đổi tên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hoặc doanh nghiệp tư nhân.
 

Về chế độ chịu trách nhiệm 

 

 Theo đúng quy định của luật doanh nghiệp thì chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên chỉ có nghĩa vụ trách nhiệm với các khoản nợ, tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 

Và chủ sở hữu không phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình giống như một số loại hình doanh nghiệp khác.
 

Về huy động vốn
 

Khi Công ty TNHH 1 thành viên có nhu cầu huy động vốn thì người chủ sở hữu có thể tự góp vốn thêm vào. Hoặc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Những loại hình công ty này không được phát hành cổ phần theo luật quy định rõ.
 

Ngoài ra chủ sở hữu công ty có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
 

Về tư cách pháp lý

 

Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 

Các bước thành lập Công ty TNHH 1 thành viên.

 


Cũng giống như việc thành lập các hình thức công ty khác, Công ty TNHH 1 thành viên cũng có những bước cơ bản sau :

 

Bước 1 : Thu thập thông tin, chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty.

 

+ Chuẩn bị thông tin : 
 

Nên chuẩn bị trước tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh...
 

Chuẩn bị 4 bản sao CMND/ hộ chiếu/ căn cước công dân (còn hạn) có công chứng, đối với thành viên là cá nhân. Đối với thành viên là tổ chức thì cần : quyết định thành lập/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy phép kinh doanh, CMND/ hộ chiếu/ căn cước công dân của người đại diện.
 

+ Chuẩn bị hồ sơ thành lập
 

 • Tất cả những giấy tờ vừa được nhắc đến ở trên
   
 • Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH một thành viên
   
 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên 
   
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức đối với các công ty được tổ chức theo mô hình có hội đồng thành viên
   
 •  Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.
   

Bước 2 : Nộp hồ sơ

 

Người thành lập doanh nghiệp, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đã chuẩn bị trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư trực thuộc tỉnh/ thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì mà hồ sơ bị từ chối, thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do vì sao.
 

Bước 3 : Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

Khi hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác, thì người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ nhận được kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 3 – 5 ngày sau khi nộp hồ sơ.
 

Bước 4 : Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

 

Đây là bước khá quan trọng trong các bước thành lập công ty TNHH một thành viên. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký của doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia. Thời hạn trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

Nếu không doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ và đúng thủ tục của bước này thì sẽ bị xử phạt theo quy định của nghị định 50/2016/ NĐ – CP.
 

Bước 5 : Khắc dấu và công bố mẫu dấu công ty lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

+ Hình thức số lượng, nội dung con dấu sẽ do công ty toàn quyền quyết định.
 

+ Doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Để đăng tải thông báo về con dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng con dấu.
 

+ Do con dấu là doanh nghiệp có quyền lựa chọn quyết định nên phòng đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, trùng lặp...cũng như những tranh chấp bản quyền con dấu phát sinh sau này.
 

+ Khi có sự thay đổi về việc đăng tải thông tin về con dấu của doanh nghiệp cung cấp thì con dấu cũ sẽ không còn có hiệu lực.
 

Bước 6 : Thực hiện các thủ tục phải làm sau khi thành lập công ty.

 

+ Đặt bảng hiệu và treo bảng hiệu tại trụ sở công ty.
 

+ Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, ngân hàng sau khi nhận được giấy chứng nhận doanh nghiệp và sử dụng con dấu.
 

+ Mở tài khoản ngân hàng, thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 

+ Mua chữ ký số khai thuế điện tử.
 

+ Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.
 

+ Nộp tờ khai môn bài + Nộp thuế môn bài qua mạng.
 

+ Thực hiện các báo cáo thuế và quy định về thuế hàng tháng, quý, năm...
 

Ưu điểm của công ty TNHH một thành viên

 

+ Chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, nên rất ít gây rủi ro cho người chủ sở hữu cũng chính là người góp vốn.
 

+ Thành viên trong công ty sẽ có chế độ chuyên trách cao hơn. Đảm nhận các nhiệm vụ rõ ràng, tạo nên một chế độ quản lý đơn giản, dễ dàng bao quát hơn.
 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có thể quản lý và kiểm soát dòng vốn của mình. Khi chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh một cách chặt chẽ.
 

+ Đây là loại hình dành cho một cá nhân hoặc một tổ chức có thể thành lập. Nên không khó khăn trong việc tìm người hợp tác, góp vốn như nhiều loại hình công ty khác.
 

Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sài Gòn ACS

Dichvuketoanacs.com
 

+ Tư vấn chuyên sâu những vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý khách hàng đang thắc mắc.
 

+ Trực tiếp quản lý, phụ trách soạn thảo hồ sơ, theo dõi tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
 

+ Đội ngũ nhân sự hùng hậu, giàu kinh nghiệm, trình độ cao, nhiệt tình, tận tâm và trung thực.
 

+ Luôn đem đến cho khách hàng sự hài lòng nhất với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
 

+ Giá thành, chi phí cho từng loại dịch vụ luôn phù hợp và xứng đáng với những gì mà quý khách hàng sẽ được nhận lại
 

Mọi thắc mắc, quan tâm xin vui lòng liên hệ tới công ty Sài Gòn ACS để được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
 

 


Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ tốt nhất

Loading...
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.