Loading...


Thuế khoán là gì? Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

22/10/2020 | Lượt thích: 426

Thuế khoán là gì? Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Nếu đang quan tâm đến vấn đề này thì hãy cùng chúng tôi theo dõi và đưa ra câu trả lời sau khi đọc bài viết sau đây.

Thuế khoán là gì?

Thuế khoán hay còn gọi là thuế trọn gói, thuế theo đầu người là một loại thuế có giá trị cố định đánh vào tất cả những cá nhân. Loại thuế này nghĩa là mỗi cá nhân phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền như nhau không phân biệt khả năng thu nhập, tiêu dùng hay tích lũy… của họ.

Dựa vào biểu giá trị gia tăng trên doanh thu của cục thuế đã ban hành nhân với doanh thu nhân với thuế suất tương ứng để khoán thuế giá trị gia tăng.

Dựa trên biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu do cục thuế ban hành, nhân với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu thu nhập này trên 4.000.000 đồng/tháng thì mới chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Doanh thu khoán của bạn là 25.000.000 đồng/tháng, ngành bán lẻ có giá trị gia tăng là 8%, thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%

Thuế giá trị gia tăng của bạn là: 25.000.000 × 8% x 10% = 200.000 đồng.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của bạn: 25.000.000×7% = 1.745.000 đồng chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thuế khoán hay còn gọi là thuế trọn gói, thuế theo đầu người là một loại thuế có giá trị cố định đánh vào tất cả những cá nhân

Thuế khoán hay còn gọi là thuế trọn gói, thuế theo đầu người là một loại thuế có giá trị cố định đánh vào tất cả những cá nhân

Những loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán hiện nay

– Thuế giá trị gia tăng.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thuế thu nhập cá nhân.

– Thuế tài nguyên.

– Phí bảo vệ môi trường với các hoạt động khai thác khoáng sản.

Đối tượng phải nộp thuế khoán

– Cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh không đăng ký hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh không đăng ký thuế và không thực hiện đăng ký thuế theo thời hạn đôn đốc của cơ quan thuế.

– Cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh không có chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

– Cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng với chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ dẫn tới không xác định được số thuế phải nộp thích hợp với thực tế kinh doanh.

– Cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên bằng phương pháp thủ công, phân tán, lưu động và không thường xuyên.

Tương đối nhiều đối tượng phải nộp thuế khoán

Tương đối nhiều đối tượng phải nộp thuế khoán

Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh

Với trường hợp hộ cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán, việc tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân căn cứ như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng

x

Tỷ lệ của thuế giá trị gia tăng

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân

x

Tỷ lệ của thuế thu nhập cá nhân

Trong đó:

Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền hoa hồng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế gồm có cả doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn (đối với cá nhân kinh doanh dùng hóa đơn của cơ quan thuế).

Trên cơ sở mức doanh thu khoán được cá nhân kinh doanh tự khai; mức doanh thu khoán năm liền trước của năm tính thuế; thông tin trong cơ sở dữ liệu riêng của từng địa bàn; dự báo tình hình tăng trưởng và các chỉ số giá... Chi cục Thuế phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để tiến hành duyệt mức doanh thu khoán ổn định và gửi cho cá nhân kinh doanh, sau đó công khai theo quy định.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

– Sản xuất, vận tải và dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không tính được doanh thu để tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hay xác định không thích hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu để tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định về quản lý thuế.

Ví dụ, ngành nghề kinh doanh của gia đình bạn là dịch vụ ăn uống có bao thầu nguyên vật liệu với tỷ lệ thuế xuất giá trị gia tăng là 3% và thuế thu nhập cá nhân là 1,5 %, vậy mức thuế sẽ phải nộp bằng:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng

x

3 %

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân

x

1.5 %

Những loại thuế áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh hoặc cửa hàng kinh doanh phải chịu 03 loại thuế: Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Trong đó:

- Thuế môn bài đóng 1 lần 1 năm vào thời gian đầu năm hoặc vào thời điểm thành lập hộ kinh doanh tiến hành đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh, nếu rơi vào 6 tháng đầu năm thì hộ kinh doanh đóng đủ thuế môn bài cho 1 năm, nếu rơi vào 6 tháng cuối năm thì hộ kinh doanh phải đóng thuế cho nửa năm cuối.

Dựa theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2017 thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc cửa hàng kinh doanh mà không kê khai và đóng thuế môn bài nếu bị cơ quan thuế phát hiện được sẽ phải tiến hành nộp mức thuế môn bài cho cả năm, không phân biệt thời điểm bị phát hiện là 6 tháng đầu năm hay cuối năm.

- Theo Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì sẽ được miễn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp này nếu doanh thu được phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà hay cho thuê cửa hàng hoặc doanh thu trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, công ty hay cá nhân khác thì người kinh doanh rất dễ để chứng minh với cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp khác thì cá nhân kinh doanh được xem là trường hợp không tính được doanh thu đầu ra nên việc ấn định doanh thu để tính thuế khoán sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế.

Các loại thuế áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể: Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng

Các loại thuế áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể: Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng

Công thức và cách tính thuế khoán

Trừ những đối tượng không phải chịu một số khoản thuế mà Luật sư nêu ở phần trên thì hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh hay các cửa hàng sẽ phải chịu những khoản thuế gồm có: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo cách tính sau:

Cách tính thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/01/2017

Thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng, cá nhân kinh doanh được tính dựa trên doanh thu bình quân năm

Doanh thu bình quân/ năm

Mức thuế môn bài/ năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng

1.000.000 đồng

Doanh thu trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng

500.000 đồng

Doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng

300.000 đồng

Cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định ở Thông tư 92/2015/TT-BTC thì

✔ Công thức tính thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng X tỷ lệ thuế giá trị gia tăng

✔ Công thức tính thuế thu nhập cá nhân như sau

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân X tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân.

Tỷ lệ tính thuế theo doanh thu áp dụng theo ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh. Dưới đây là “Danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh”

Danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanhDanh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh

Danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh

Một số vấn đề khi áp dụng thuế khoán hiện nay

Thuận lợi

Thuế khoán rất dễ tính toán và quản lý, vì vậy Nhà nước tiêu tốn ít chi phí để thu thuế và giảm thiểu được vấn đề gian lận thuế vì nó đơn giản là một số tiền cố định đánh vào tất cả những cá nhân (tất nhiên có trường hợp vài cá nhân có thể được miễn nghĩa vụ nộp thuế ví dụ người có thu nhập quá thấp, tàn tật hay mất khả năng lao động….).

Khó khăn

Nộp thuế khoán là việc vi phạm nguyên tắc công bằng dọc vì mọi cá nhân đều phải nộp một khoản thuế bằng nhau không phân biệt mức thu nhập như thế nào, ảnh hưởng của thuế khoán đến những cá nhân có mức thu nhập khác nhau cũng khác nhau và đối với người thu nhập thấp thì tác động rất lớn.

Vì vậy thuế khoán gặp phải nhiều sự phản đối của người đóng thuế, đặc biệt là những người đóng thuế có thu nhập thấp, nó chỉ khả thi khi mức thuế đó đủ nhỏ và như vậy thì số tiền thuế mà Nhà nước thu được cũng không nhiều.

Muốn loại trừ điều này chỉ có cách là đánh thuế theo mức thu nhập trên từng cá nhân. Nhưng nếu làm như thế những cá nhân đó lại điều chỉnh hành vi làm việc và tiết kiệm của mình và thuế khoán sẽ mất đi bản chất của nó.

Hơn nữa thuế khoán đánh vào sự tồn tại của mọi người, người đóng thuế sẽ cảm thấy rằng sự tồn tại của mình bị Nhà nước sở hữu. Trên khía cạnh khác, mặc dù mỗi cá nhân đều đóng thuế với một mức giống nhau nhưng những điều họ nhận lại được từ Nhà nước lại khác nhau.

Chính vì thế trên thực tế thuế khoán cho dù hiệu quả kinh tế hơn những loại thuế khác và phổ biến trong quá khứ nhưng nó không được áp dụng trong thời hiện đại.

Mặc dù mỗi cá nhân đều đóng thuế với một mức giống nhau nhưng những điều họ nhận lại được từ Nhà nước lại khác nhau

Mặc dù mỗi cá nhân đều đóng thuế với một mức giống nhau nhưng những điều họ nhận lại được từ Nhà nước lại khác nhau

Mong rằng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn thuế khoán là gì cũng như cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể. Nếu có nhu cầu kê khai thuế khoán đừng ngần ngại liên hệ với Sài Gòn ACS để được tư vấn ngay hôm nay.
 

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.